# هشتگ » افغانستان

306 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه اجتماعی- امام جمعه زاهدان گفت: داعشی هایی که در عراق و شام شکست سنگینی از نیروهای مقاومت خوردند، امروز به افغانستان رفته اند تا روحیه نیروهای شکست خورده خ