افزایش قیمت

نتایج: 6864 عنوان - براساس جستجوی واژه «افزایش قیمت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرغ زنده، در بازار با میانگین قیمت 5 هزار و 285 تومان بفروش می رسد. به گزارش افکارنیوز، قیمت فروش نهاده های دامی و کشاورزی در بازار به شرح زیر است: