اصفهان

نتایج: 1004 عنوان - براساس جستجوی واژه «اصفهان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از مرداد ماه آب شرب برای ۵ میلیون نفر در اصفهان وجود ندارد لذا ما ۲ الی ۳ ماه وقت برای این موضوع داریم و باید برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. اتاق خبر 24: