اسلام آباد

نتایج: 524 عنوان - براساس جستجوی واژه «اسلام آباد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حضرت آ یت الله مکارم شیرازی با تأکید بر هجرت طلاب به شهرستان ها، از نگرانی رهبر معظم انقلاب در این زمینه و در نظر گرفتن طرح هایی برای ساماندهی حضور طلاب در قم و