اسرائیل

نتایج: 650 عنوان - براساس جستجوی واژه «اسرائیل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در صورت فایده مندی مشارکت سایر کشورها در مذاکرات آتی صلح میان اسرائیل- فلسطین، دولت آمریکا از این مشارکت حمایت خواهد کرد. ب