اسرائیل

نتایج: 424 عنوان - براساس جستجوی واژه «اسرائیل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نظام های عربی و در رأس آنها عربستان، امارات و بحرین که در حال اقدامات عادی سازی روابط با اسرائیل هستند، مسئول اقدامات ترامپ علیه قدس می باشند. به گزارش ایران ا