استیضاح وزیر

نتایج: 6745 عنوان - براساس جستجوی واژه «استیضاح وزیر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روزنامه اعتماد نوشت: استیضاح های سه گانه، رخداد نادری در تاریخ مردم سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید