# هشتگ » استعلام

17 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد وضعیت شهرداران مبهم است و برهمین اساس وزیر کشور اعلام کرده است که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان محاسبات استعلام خ