# هشتگ » استخدامی

129 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: برای استفاده از توان و ظرفیت معلمان بازنشسته با هماهنگی به عمل آمده با سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز ب