# هشتگ » استان هرمزگان

4048 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره ترافیک و شلوغی ایجاد شده در جایگاه های سوخت استان های کرمان و هرمزگان اعلام کرد: سوخت به اندازه کافی وجود دارد و مردم نگرا