# هشتگ » استان هرمزگان

3358 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خلیل قاسمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تامین نقدینگی مهمترین مشکل این واحدها بود که با حمایت های ویژه مدیریت عالی استان و تعامل سیستم بانکی ا