# هشتگ » اسب بخار

100 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ما در عصری زندگی می کنیم که مشکل کمبود قدرت وجود ندارد. حتی در میان خودروهای اقتصادی امروزی نیز نمونه هایی با قدرت فراتر از 200 اسب بخار یافت می شوند. با این ح