# هشتگ » ارومیه

178 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سازمان محیط زیست در این منطقه برای مهار غبار ٤٥ هکتار مالچ پاشی انجام داد و ٨٠ هکتار هم با درختان شورگز و قره داغ نهالکاری کرد مدیر دفتر استانی آذربایجان غربی س