اردوغان

نتایج: 189 عنوان - براساس جستجوی واژه «اردوغان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اپوزیسیون ترکیه یکی از چپ گراترین چهره های خود را که به سخنرانی های پر شور و حرارت و حتی اظهارات ضد آمریکایی معروف است، به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده تا وی،