اردوغان

نتایج: 115 عنوان - براساس جستجوی واژه «اردوغان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بلومبرگ می نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده