ادبیات بومی

نتایج: 428 عنوان - براساس جستجوی واژه «ادبیات بومی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

درخت معجزه آسای مورینگا، گیاهی ست بومی مناطق آسیا و آفریقا که طی هزاران سال اثرات آن بر سلامت بدن مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این دانشمندان تنها بخش کوچ