# هشتگ » احمدی نژاد

533 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این روزها از مفهوم «آیرونی» در سیاست بسیار استفاده می شود. آیرونی به تعبیری جهلِ جعلی معنا می دهد. پیش از اینها احمدی نژاد خبره این کار بود. در تمام دوره ریاست