# هشتگ » اجتماع

169 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: مدیریت شهری بایست برای ایجاد فضای مناسب روحی وروانی برای شهروندان، برنامه جامعی را جهت اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی و نشاط اجتماع