# هشتگ » اتحادیه جهانی

2410 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وولفگانگ ایشینگر Wolfgang Ischinger رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ درباره تحولات ملی گرایانه در کشورهای اتحادیه اروپا و ضعف کم سابقه این ا