# هشتگ » اتحادیه اروپا

1849 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دانش > محیط زیست جهان - همشهری آنلاین:افزایش بی رویه آلودگی هوا در قاره اروپا به یک بحران برای اعضای این اتحادیه تبدیل شده است، به طوری که تاکنون ۴۰۰ هزار ن