اتحادیه اروپا

نتایج: 2021 عنوان - براساس جستجوی واژه «اتحادیه اروپا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ظاهرا آنها اعلام کرده اند ایران روزانه یک میلیون بشکه نفتش را به روسیه بفروشد و این کشور نفت ایران را عرضه کند و یا به جای ان نفت خود را صادر کند.اتحادیه اروپا