اتحادیه اروپا

نتایج: 1672 عنوان - براساس جستجوی واژه «اتحادیه اروپا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از برگزاری نشست اتحادیه اروپا درباره سوریه گفت: توافق هسته ای با ایران کارساز بوده است.مسئول سیاست خارجی اتح