کتاب سکه های ماشینی قاجار

عصر خودرو

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد: ساعت اجرای طرح زوج و فرد مشهد در ماه رمضان تغییری نمی‌کند عصر خودرو- مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: ساعت اجرای طرح زوج و فرد هسته مرکزی شهر مشهد در ماه مبارک رمضان تغییری نخواهد کرد