جشنواره نوروزی

اخبار کارنت - صفحه 1

واردات بی رویه قطعات خودرو و نیز کیفیت نازل آن نه تنها به تولید داخل لطمه وارد می سازد بلکه سبب افزایش نرخ بیکاری و نیز بی رغبتی مردم به خرید خودرو می شود.به گزارش کارنت به نقل از باشگاه خبرنگاران، حمید رضا صالحی عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن تهران در خ