جشنواره نوروزی

اخبار تک شات - صفحه 1

آنچه که تقریبا در خصوص تمامی آیفون های اپل بطور قطع انتظار می رود این است که به محض آغاز عرضه، اگر علاقمندان از سرعت عمل کافی برخوردار نباشند، باید هفته ها در انتظار دریافت گوشی که