کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار کاپ - صفحه 1

تاتنهام از راه یابی به مرحله بعد لیگ اروپا باز ماند. به گزارش کاپ، پنج شنبه شب، در ادامه بازی های لیگ اروپا، تاتنهام میزبان خنت بود که در پایان این بازی با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت. در مجموع 2 بازی رفت و برگشت،