خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایسنا - صفحه 1

«نوروز» بار دیگر در فهرست میراث جهانی ثبت شد، چون پنج کشور تمایل داشتند تا این آیین باستانی را مشترک با کشورهای همسایه خود در سطحی گسترده‌تری به‌عنوان یک آیین باستانی به ثبت جهانی برسانند.به گزارش ایسنا، هشتم مهرماه ۱۳۸۸ آیین باستانی «نوروز» با عضویت هفت