جشنواره نوروزی

اخبار قدس آنلاین - صفحه 1

قدس آنلاین به نقل از نیویورک تایمز، بر اثر تیراندازی در مقابل ساختمان پارلمان انگلیس، دستکم ۱۲ تن از شهروندان این کشور زخمی شدند.

پلیس لندن نیز در واکنش به این تیراندازی ها منطقه اطراف ساختمان پارلمان ر