کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار اقتصاد آنلاین - صفحه 1

علی عسکری ، مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری امید در گفتگویی شفاف و صریح ضمن بررسی دورنمای صنایع معدنی در بازار سرمایه ، روند بازار سهام تا انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در سال 96 را بررسی کرده است.