خرید سکه کلکسیونی

جام جم آنلاین

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، آمار جهانی سرطان کودکان در 20 سال گذشته رشد 13 درصدی داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، حاکی از افزایش سرطان کودکان در چند دهه اخیر است. بین سال های