جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 1

کمانداران ایران در مسابقات کاپ آسیا در ریکرو نتوانستند به مدال دست پیدا کنند و در مرحله یک شانزدهم به کار خود پایان دادند.به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه رقابت های تیراندازی با کمان مرحله دوم کاپ آسیا، امروز مسابقات ریکرو مردان و بانوان پیگیری شد. در ری