خرید کتاب سکه طلا

اخبار داد - صفحه 1

فرهاد احتشام زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با راه دانا؛ در خصوص مجوز واردات خودروهای آمریکایی که از سوی وزیر صنعت صادر شده است گفت: مجوزی که برای واردات خودروهای ساخت آمریکا از سوی وزیر صنعت داده شده است برای چند وقت قبل است و م