جشنواره نوروزی

اخبار داد - صفحه 1

علی شکوهی  اعلام شد که به ابتکار دو تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای (عباس عبدی و احمد توکلی) قرار است سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت برای انتخاب روزنامه‌نگاران و رسانه‌های برتر فعال در موضوع شفافیت و عدالت، مبارزه با فساد و دفاع از حقوق شهروندی ا