خرید کتاب سکه طلا

رکنا

رکنا: بازیگران زیادی از دیروز که برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به پای صندوق های رای رفته بودند هم در روز رای گیری و هم امروز به نتایج این دوره از انتخابات واکنش های متفاوتی نشان دادند. در ادامه پست های بازیگران را د راینستاگرا