جشنواره نوروزی

اخبار فیلم نیوز دیلی - صفحه 1

منصور لشکری قوچانی تهیه کننده فیلم سینمایی “قاتل اهلی” خبر از نمایش عمومی این اثر سینمایی در نوبت دوم اکران نوروزی داد مشکلات پیش آمده بر سر اکران “قاتل اهلی” حل شده و گویا با توافقات شکل گرفته میان تهیه‌کننده