خرید کتاب سکه طلا

اخبار فتن - صفحه 1

کریمی قدوسی تاکید کرد: مخفی کاری برای دولت یک اصل در سیاست خارجی بود.در برجام هم اصل را بر مخفی کاری قرار دادند چونکه آنقدر این فاجعه سنگین است که اگر مردم متوجه شوند در خانه هایشان را گل می گیرند.