جشنواره نوروزی

اخبار کاریاب - صفحه 1

شغل دیگر پیمان معادیشغل دیگر پیمان معادی: خیلی از علاقه مندان به سینما و تلویزیون تمایل دارند بدانند شغل دوم پیمان معادی چه میباشد؟پیمان معادی بازیگر، فیلنامه نویس و کارگردان محبوب سینمای ایران، علاوه بر شغل اصلی خود در عرصه سینما، صاحب یک گالری ساعت در ش