کتاب سکه های ماشینی قاجار

بانی فیلم

تئاتر نمایش «چل گیس» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی از روز سه شنبه دوم خرداد ماه با تقدیم اولین اجرا به حسین کیانی در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد.  به گزارش روابط عمومى گروه، نمایش «چل گیس» به نویسندگ