خرید کتاب سکه طلا

اخبار تکرا - صفحه 1

گویا زندگی در مریخ تنها یک رویا نبوده و شاید در سال های آتی به مرحله اجرا درآید! شش دانشمند وارد زیستگاه گنبدی شکلی در هاوایی شدند تا هشت ماه را در انزوای مطلق به سر ببرند. این دانشمندان در این ماموریت قرار است، زندگی در سیاره س