خرید کتاب سکه طلا

اخبار ایمنا - صفحه 1

فرماندار استان اصفهان گفت: اعلام آمار و ارقام طلاق ها و جدایی ها دردی را درمان نمی کند ما باید از این آمارها نهایت استفاده را برای فعالیت های آموزشی و شیوه های پیشگیری متناسب با برنامه های پیش بینی شده دنبال کنیم .