جشنواره نوروزی

اخبار ایمنا - صفحه 1

نجف‌آباد- نماینده مردم در مجلس گفت: نظام بانکی کشور به نوعی تولید و اشتغال را زمین گیر کرده و در صورت اصلاح آن همزمان با تجدید نظر در قوانین تامین اجتماعی، امکان رفع بسیاری از مشکلات موجود در مسیر تحقق شعار سال وجود خواهد داشت.