خرید کتاب سکه طلا

اخبار فریادگر - صفحه 1

مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی سلام بمبئی، که به دیلی بلیت های 300 هزار تومانی آن بسیار حاشیه ساز شده بود شنبه عصر با حضور محمدرضا گلزار در سینما کوروش برگزار شد. مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی سلام بمبئی، که به دیلی بلیت های 300 هزار تومانی آن بسیار حاشیه