خرید کتاب سکه طلا

اخبار یک پزشک - صفحه 1

هنگامی که کودکتان روی دیوار با مداد خطی بزرگ می‌کشد یا وقتی قسمتی از دیوار اتاقتان، ترکی زشت برداشته است، چه می‌کنید. راه حل دائمی تعمیر و نقاشی مجدد است. اما آدم‌هایی هم هستند که طور دیگری به مسائل و مشکلات روزمره نگاه می‌کنند و ب