جشنواره نوروزی

اخبار گراف مدیا - صفحه 1

حیوانات نمی‌توانند دوستانی مهربان و اندیشمند باشند، اما معنای واقعی عشق و فداکاری را به ما انسان‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها می‌توانند درس‌هایی درباره‌ی مسئولیت، اعتماد، هم‌دردی و دل‌سوزی را به ما یاد دهند. درس‌ها یا بهتر بگوییم نکات ظریفی که می‌