کتاب سکه های ماشینی قاجار

گراف مدیا

با تمام شدن هر رابطه‌ای، افراد تا مدت‌ها گیج و سردرگم هستند و نمی‌دانند تغییر و اصلاح شرایط را چطور شروع کنند. گراف برای ایجاد تحول، سه گام پیشنهادی دارد: ۱. نظارت تا ندانید کجا بوده‌اید نمی‌فهمید به کجا می‌روید. خیلی از مردم در زندگی پر از