خرید کتاب سکه طلا

اخبار نماینده - صفحه 1

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: مصرف پوشاک هر سال در ایران 50 هزار میلیارد تومان است، بنابراین حوزه لباس رکنی اساسی در اقتصاد مقاومتی است.به گزارش«نماینده