خرید کتاب سکه طلا

اخبار نماینده - صفحه 1

جهان بیگلری اظهار کرد: بانک مرکزی نباید بدون در نظر گرفتن فشار وارد شده برای  فعالین بخش خصوصی و مردم که همان مصرف کننده‌ها هستند، دلار را گران کند.به گزارش «نمایند