خرید سکه کلکسیونی

اخبار راهکار - صفحه 1

اکنون هیچیک از اقشار مردم از جمله آنان که صادقانه و به نیت رفع مشکلات مردم با تفکر مذاکره و تعامل با کدخدا همراهی نمودند، مستحق سرزنش و ملامت نیستند.به گزارش راهکارنیوز، دکتر مهدی کوچک زاده نمایندۀ مردم تهران در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی