خرید سکه کلکسیونی

اخبار راهکار - صفحه 1

دو نفر از درباریان متملق که در سمت چپ و راست شاه ایستاده بودند خود را به روی پای قبله عالم انداخته و گفتند: «قربان! مکش! مکش! که عالم زیر و رو خواهد شد! شاه قاجار پس از لحظه‌ای سکوت، گفت: «حالا که این طور صلاح می‌دانید ما هم دستوری می‌دهیم با این قوم بی‌ا