کتاب سکه های ماشینی قاجار

راهکار

"هرگز به هیچ کس نگو چگونه اسب را به دست آورده ای!"... می ترسم که دیگر "هیچ سواری" به پیاده ای رحم نکند!به گزارش گروه صفحات مجازی راهکارنیوز، مشاور رسانه ای رئیس دولت نهم و دهم در صفحۀ تلگرامیِ خود نوشت: اسب سواری ، مرد افلیجی را سر راه خود دید که از او کم