خرید کتاب سکه طلا

اخبار ایرنا - صفحه 1

به گزارش ایرنا، امیر غفرانی در جلسه شورای اداری استان البرز که بعد از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: اقدامات بسیاری در این حوزه صورت گرفته که یکی از اهم آنه