جشنواره نوروزی

اخبار ایرنا - صفحه 1

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران ، سرهنگ محمدرضا اسماعیلی گفت: در پس کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر تهیه و توزیع انواع مواد مخدر در