خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایرنا - صفحه 1

به گزارش ایرنا، در این مسابقات تیم های نظامیان در رشته های مختلف از بیش از 25 کشور جهان شرکت می کنند. روابط عمومی رقابت های بین المللی نظامیان روسیه به خبرنگاران گفت: تاکنون تیم ها