خرید کتاب سکه طلا

زومجی

دانشمندان با متوقف کردن نور، کامپیوتر های کوانتومی را یک قدم به واقعیت نزدیک تر کردندآیا عصر پردازش کوانتومی فرا رسیده است؟

جان مارتینیس، رهبری تیمی از محققان گوگل را بر عهده دارد که در زمینه توسعه ی چیپ های ابرقدرت مند ساخته شده بر مبنای قوانین