خرید کتاب سکه طلا

اخبار بلاغ - صفحه 1

خباثت و روبه صفتی بی‌بی‌سی فارسی بر کسی پوشیده نیست و این موضوع در انتخابات اخیر آمریکا بیشتر نمایان شد.به گزارش بلاغ، خباثت و روبه صفتی بی بی سی فارسی بر کسی پوشیده نیست و این موضوع در انتخابات اخیر آمریکا بیشتر نمایان شد، زمانی که در یکی از خبرهای خود ر