خرید کتاب سکه طلا

اخبار بلاغ - صفحه 1

برای نخستین مرتبه محققان دوربینی ساخته اند که می تواند انتشار نور را تصویربرداری کند.به گزارش بلاغ، محققان دانشگاه واشنگتن با استفاده از دوربین «سرعت نور» توانسته اند از مخروط ماخ تصویربرداری کنند. مخروط ماخ در حقیقت الگوی انتشار ذرات نور در