خرید سکه کلکسیونی

اخبار فرهنگ امروز - صفحه 1

کتاب «دانشگاه: تأملات نظری و تجربه ایرانی» در دو بخش «مفهوم و کارکرد دانشگاه» و «دانشگاه در ایران»، تلاش می‌کند پس از تبیین فلسفه دانشگاه و ارائه تأملات نظری و مفهومی درباره آن برخی از مشخصات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و بالاخص دانشگاه کارآفرین، این مشخص