جشنواره نوروزی

اخبار ایران اسلامی - صفحه 1

یک ناو هواپیمابر آمریکایی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به خلیج فارس وارد شد. =به گزارش ایران اسلامی به نقل از رویترز، یک ناو هواپیمابر آمریکایی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری «دونالد تر