کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ایران اسلامی - صفحه 1

پس از گذشت حدود یک هفته از اتفاقات فرودگاه مشهد و سرگردانی و حبس مسافران در هواپیما و لغو یا تاخیر پروازها، شرکت فرودگاه ها با صدور بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش ایران اسلامی، چند روز پایانی بهمن م