کتاب سکه های ماشینی قاجار

دنیای خودرو

طبق آمار موجود در این زمینه، از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۹۰ (طی برنامه اول تا برنامه چهارم توسعه)، حدود ۱۴۲ میلیارد دلار ارزش فروش خودروسازان در کشور بوده است وجود استراتژی و برنامه‌های بلند