کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دنیای خودرو - صفحه 1

قیمت مدل های مختلف بنز در بازار به شرح زیر است : نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۶ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ بن